Professionella och hälsosamma organisationer som levererar resultat på ett hållbart sätt.

Prehab istället för Rehab?

Svenska (och många andra) organisationer av både privat och
offentlig natur med några få lysande undantag
– lägger idag nästintill oändliga summor på rehab.
I alltför stor utsträckning handlar det om stressrelaterade
sjukskrivningar. För oss är det en gåta varför man inte satsar mer på
”pre-hab” dvs förebyggande arbete.
Vi är övertygade om att det inte handlar om att erbjuda friskvårdspengar.
Det är EN viktig del men handen på hjärtat hur många av oss har
inte köpt ett gymkort och använt det med högst varierande intensitet.

Fysisk träning är superviktigt för vårt välmående men hur är det med
den mentala träningen och den mentala avkopplingen?
Hur är det med stöd i vardagen i arbetet?
Gör ni som organisation allt ni kan för att undvika ohälsa och olyckor?
Det är inte bara så att det står i lagen att ni måste göra det.
Det är också lönsamt.. på alla nivåer.
Ta en titt på hur ni arbetar för att ha en hälsosam arbetsmiljö fysiskt,
socialt och organisatoriskt.
Behöver ni hjälp? Läs mer om hur vi kan hjälpa er här.

Rätt kultur för din strategi?

Organisationer förändras inte om inte människorna i
dess ledning anammar nya värderingar och ändrar sitt beteende.
Har ni värderingar som stödjer er strategi och era mål?

Är du intresserad av att verkligen veta svaret på den frågan?
Gör som så många andra stora och små organisationer
– gör en kulturmätning, enligt R. Barretts Cultural Transformation Tool.
Vi är certifierade för att arbeta med detta verktyg.

Kontakta oss på info@andrenochpartner.se.

För mer information

Inlägg: