Professionella och hälsosamma organisationer som levererar resultat på ett hållbart sätt.

Vilka är vi?

Andrén & Partner

Andrén & Partner

Coach - Managementkonsult

Andrén & Partner består av konsulter, coacher och utbildare som alla brinner för att skapa fokus och energi hos såväl individ som organisation. Alla individer och organisationer är unika och därmed olika. Vi har därför ett stort nätverk av samarbetspartners både nationellt och internationellt som delar våra värderingar och vår passion för att skapa professionella och hälsosamma organisationer där människor är engagerade och involverade.

Vi har en positiv framtidstro och verkar för ett gott överlämnande till kommande generationer

För mer information

Beställ Madeleines CV:
madeleine@andrenochpartner.se
Beställ Reinos CV:
reino@andrenochpartner.se.
Beställ Oskars CV:
oskar@andrenochpartner.se

Vår vision

Professionella och hälsosamma organisationer som levererar resultat på ett hållbart sätt.

Vårt syfte

Vi skapar fokus och energi för individ och organisation och bidrar därmed till professionella och hälsosamma organisationer.

Våra värderingar

Förtroende


Vi skarpa förtroende genom att:
– Ha mycket god kompetens där vi verkar
– Uppträda etiskt i alla situationer
– Se individen

Insikt


Vi skapar insikt genom att:
– Vara tydliga i vår kommunikation
– Involvera
– Engagera

Hållbarhet


Vi skapar hållbarhet genom att:
– Verka för ständigt lärande och utveckling
– Bidra till hälsosamma organisationer
– Verka för ett gott överlämnande till kommande generationer