Vilka är vi?

Andrén & Partner består av konsulter, coacher och utbildare som alla brinner för att utveckla individers såväl som organisationers potential fullt ut! Alla individer och organisationer är unika och därmed olika. Vi har därför ett stort nätverk av samarbetspartners både nationellt och internationellt som delar våra värderingar och vår passion för att engagerade och motiverade medarbetare som vill bidra till sina organisationers fulla potential.

Vi har en positiv framtidstro och verkar för ett gott överlämnande till kommande generationer…

 

VÅR VISION
För en bättre framtid…

 

VÅR MISSION
Vi inspirerar individ och organisation att utvecklas till sin fulla potential.

 

VÅRA VÄRDERINGAR

Förtroende
Vi bygger förtroende genom att:
– Ha mycket god kompetens där vi verkar
– Uppträda etiskt i alla situationer
– Se individ såväl som organisation

Inspiration
Vi inspirerar genom att:
– Motivera
– Involvera
– Engagera

Full potential
Vi verkar för full potential genom:
– ständigt lärande och utveckling
– ett gott överlämnande till kommande generationer
– att lyfta fram individens motivation och drivkraft

Kontakta gärna oss vid frågor och funderingar: