Hur gör vi?

Du kan anlita oss på flera sätt

– konsult
– strategisk rådgivare
– projektledare eller projektmedlem
– stöd till projektledare och chefer
– seminarie- eller workshopledare
– kursledare
– interrimschef
– coach
– mentor
– styrelsemedlem
– advisory board medlem
– stöd till skyddsombud och HSE-ansvariga

 

Kontakta gärna oss vid frågor och funderingar: